Kulturhistorisk vandring fra Eide- Skåren

b_350_233_16777215_0_0_images_2014_Fra_hulemaleri_til_kvernsteinproduksjon_IMG_3283-a1.jpgFra hulemaleri til kvernsteins produksjon med Magnar Solbakk som guide, han fortalte bla.om kvernstein produksjonen i Brønnøy og hvordan landskapet var blitt formet.

Kvernsteinsproduksjonen i Brønnøy skiller seg fra de andre store steinbruddsområdene i landet ved at emnene ble tatt så å si utelukkende fra steinurer. Vi vet ikke når driften begynte, men matrikkelen av 1723 viser at på den tiden var det iallfall kvernsteinsdrift på gården Ytre Skomo.

Se kart

 

Prestemanntallet for Brønnøy av 1755 er det nevnt at det er fem kvernsteinsgårder, og at 15 bønder har kvernsteinshogging som tilleggsinntekt. I 1848 omtales kvernsteinsdriften av John A. Nordhuus i Beskrivelse over Brønøe hovedsogn. Her går det frem at Ytre Skomo var et ” indbringende Kværnbrud, der vel er det bedste i Districtet, men dog nu mer kostbart at komme til end før.” Nordhuus omtaler også kvernsteinsdrift ved Skille, Eide og Skåren, men det er tydelig at driften på den tiden var betydelig mindre enn før.

Hulemalerier i Skåren-Monsenhulen, 6 km. sør for Brønnøysund.

Maleriene som består av 5 dyrefigurer, er malt med et rødt fargestoff (hematitt) på østveggen innerst inne i den 120 m. lange hulen. Maleriene er 4-5000 år gamle. Da det i vårløsningen har forekommet ras er det ferdsel på eget ansvar. 20 min. fottur i bratt terreng opp til huleåpningen. Lykt og turfottøy anbefales.

Se kartspor på Eide        Se kartspor til Monshola

Mellon steinbruddeneMellon steinbruddene  Her hentet de emner til kvernsteienHer hentet de emner til kvernsteien 
KvernsteinKvernstein Rester etter produksjonenRester etter produksjonen
SkårenSkåren MonsholaMonshola
MonsholaMonshola Hulemaleri i Monshola (ett av fem)Hulemaleri i Monshola (ett av fem)
   

 

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.