Nordfjellmark via Grunnvatnet til Juvatnet og Austdalan.

Les mer …

Seterdrift ved Juvatn
Alexander Olsen og hans famne flyttet fra Juvatn, eller Dypåsmark som men heter i matrikkelen, ble gården i 1907 kjøpt av grosserer Ulrik Quale, fra Kvaløy i Brønnøy. Quale bodde ikke ved Juvatn, men nyttet gården til jaktomen satte opp jakthytte i en vik ved vatnet, vika kalles ennå for Quale-vika. Peder Estensen (1864-1950), som var gårdbruker på Flatmo, så at det kunne være muligheter i Juvatn, og i 1925 kjøpte han eiendommen av Ulrik Quale, for kr.1400,- Han rev hytta og gjenreiste den til seterhus på samme side av vatnet, Lengre mot sør, omtrent der husene hadde stått tidligere. Nå ble fjellgården, fram til 1946, benyttet til seterdrift. (Ref. Fra fjord til fjell 2004)

Se kart/spor

Les mer …

Opsjøen-Vasskroken

Les mer …

Dagens tur  gikk fra Oppsjøen til Vasskroken og fulgte en gammel postvei mellon de to bygdene. Fulgte veien tilbake til parkering ved Homla. (Klikk på bildene for større versjon)

 

Se kart/spor

Les mer …

Mjosundet-Sandvika

Les mer …

Gangarlagstur fra Mjosundet til Sandvika, nedlagt gård og ned til naust ved Sausvatnet

 

Se kart og spor

Les mer …

Gangarlagstur - Langfjord kraftstasjon - Ørheia og litt til

Les mer …

Ved kraftstasjonen fikk vi omvisning og historikk i den gamle stasjon og innsyn i den nye kraftstasjonen

Kraftverket ligger i dagen ved sjøen innerst i Langfjorden i Brønnøy kommune i Nordland.
Det utnytter fallet på 260 m fra inntaksdammen og ned til havnivå. Vannet føres i tunnel ned til stasjonen.
Kraftverkets hovedmagasin er Tettingvatn med automatisk tappeventil ned mot inntaksdammen. Et annet magasin er Storvatn som reguleres manuelt mot inntaksdam.

Les mer …

Tur Vatnan - Fjellet gård ved Fjellvatnet

Les mer …Gangarlagstur fra Vatnan i Vassbygda til Fjellet gård som ble fraflyttet i 1949. Turen gikk for det meste på gammel skogsvei.

(klikk på bilde for større versjon)

Se kart/spor (dist: 4,1km)

Les mer …

Sundkjerka -kirkevei fra Bindal

Les mer …Begynnte turen  på gården hvor Sund kirke engang stå, frem til ca 1643. Historisk gjennomgang med Viggo Solberg og omvisning i resturert gammel stue. Derfra forsatte turen med Arne Richard som guide mot Gangstø, hvor kirkegjenngere fra ytre Bindal gikk ilang. Med Velfjord gangarlag.

 Se kart

Les mer …

Åsmoen-Skjenselsnesset-Larsodden

Les mer …

Parkering ved Vårtun ungdomshus. 

Håkon Iversen som kjentmann på turen.

21. mai 2014 i flott vårvær

 Se kart spor    Turlengde 4,3 km

(klikk på bilde for større versjon)

Les mer …

Lundvang- Oggårslian

Les mer …Noen bilder fra turen.

På Oggårlien har det vært drevet gårdbruk fra 1567 til ca. 1970. I 1865 hadde gården 7 kyr,11 småfe, 1 hest. Utsted 2 tn bygg, 1/2 tn havre, 1 tn blandkorn og 7 tn poteter (ref: Velfjord bygdebok)

Se kartspor fra turen  

 

Les mer …

UnderkategorierCopyright © 2014. All Rights Reserved.