Fra Fossmo - Sørlian -Mellomenget-Nølenget-Saus

ValdskiftbekkenValdskiftbekkenFra Fossmo opp bratte lia med Voldskiftbekken til fjellian,Sørlian, Mellomenget, Nølenget og ned bratte lia til Saus. Her opp var det tømmerhogst og slåtteng i gamledager. Det finnes fortsatt rester etter flere løer og tømmerstue.

 Guid på turen Hans Langfjord

Se kart/spor

 

Opp SlettliaOpp SlettliaOpp SlettliaOpp Slettlia
Myr i SørlianMyr i SørlianHøyløe i SørlianHøyløe i Sørlian
Høyløe i SørlianHøyløe i SørlianUtsikt mot SausUtsikt mot Saus
SausSausNed ved SauselvaNed ved Sauselva
 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.