Fjelltrimtopper 2023

SæternibbaSæternibba

 Årets topper ligger i Brønnøy , Vevelstad,Sømna og Bindal kommune. Det er store variasjon i naturopplevelser.

Nye stier er merket og gamle er pusset opp. Grunneierne har i alle år vært særlig samarbeidsvillige, og de har stilt parkeringsplasser til disposisjon.


Bare årets fjelltopper er merket med skilt.

Anvisningene er basert på at man starter turen i Brønnøysund. Ha en riktig god tur!

Liste over årets fjelltrimtopper her. 

1. Hornstind, Vevelstad, 885 moh.
Kjør FV 17 til Horn (ca. 15 km). Parker bilen ved ferjeleiet og ta ferjen over til Andalsvågen. En går ca. 1 km langs FV 17(Høyvika) før du finner Fjelltrimskiltet på høyre side.
HornstindenHornstinden
2. Øyrtinden, Langfjorden
Kjør FV 17 til Skillevika (Vegstasjonen). Ta av mot venstre og følg FV 76 ca 36 km til skilt mot Langfjorden til venstre. Det er ca 6 km inn til fjordbotnet der det er parkeringsplasser.
Ørtind - LangfjordØrtind - Langfjord
3. Holmshatten, Bindal/Holm, 620 moh.
Kjør FV 17 til Vennesund. Parker bilen ved ferjeleiet og ta ferjen over til Holm. Gå ca. 1 km langs FV 17 før du finner Fjelltrimskiltet på venstre side.
HolmstindenHolmstinden
4. Sæterfjellet, Velfjord, 599 moh
Kjør FV 17 til Skillevika (Vegstasjonen). Ta av mot venstre og følg FV 76 mot Hommelstø/Tosbotn. Ta av på Sæterlandet
(Merket Bakken 0.8). Ca 1, 3 km fra FV 76 finner du P –plass ved vannverkshuset. Stien følger traseen som er merket på kartet ved parkeringen. Stien er delvis klopplagt og godt merket. Det pågår ikke elgjakt der stien går.
Tur til SterfjelletTur til Sterfjellet
5. Ryptinden, Dalbotn, 586 moh
Kjør FV 17 mot Vennesund. Etter ca. 28 km tar du av mot venstre (veiskilt mot Dalbotn). Ca. 4.8 km senere, ta av til venstre mot Rørmark. Etter ca. 1 km finner du Fjelltrimskiltet og P-plass.
RyptindenRyptinden
6. Trælneshatten, Trælnes, 567 moh.
Kjør FV 17 mot Vennesund. Ca 800 meter etter H. Sund Møbelfabrikk på Trælnes finner du Fjelltrimskiltet og P-plassen.
Utsikt fra TrælneshattenUtsikt fra Trælneshatten
7. Mofjellet, Lund 526 moh7. Mofjellet, Lund 526 moh.
Kjør FV 17 nordover mot Horn til grustaket ved Lund. Det er merket parkering på høyre side – følg merking. Det er klopplagt over myra og det er strekt kjetting på de bratteste partiene, men det er fortsatt et krevende fjell med noe klyving for å nå toppen. .
MofjelletMofjellet
8. Sæternibba, Velfjord 519 moh.
Forlengelse av fjelltrimmålet Sæterfjellet – parkering se 4.
Det er ca 2 km å gå fra Sæterfjellet til Sæternibba, men terrenget er noe kupert. Kan bestiges om man går strekningen Ryptind, Sæterfjellet, Vedal eller som en egen avstikker fra Sæterfjellet.
SæternibbaSæternibba
9. Kjørsvikfjellet, Sømna - Stein 495 moh.
Kjør FV 17 mot Vennesund. 2,8 km etter at man har passert Sømna Kro og Gjestegård kommer man til Stein. Her finner man Fjelltrimskiltet som viser retning til oppstart og P-plass. En fantastisk flott tur – anbefaler et besøk på «Luftslottet» som ligger flott til ikke langt i fra stien.
KjørsvikfjelletKjørsvikfjellet
10. Gravtinden, Hongset Velfjord 412 moh.
Kjør FV 17 til Skillevika (Vegstasjonen). Ta av mot venstre og følg FV 76 ca 24 km og ta av til høyre til Hongset – ca 9 km. Det er merket sti fra en parkeringsplass ved skogsveien som man kan kjøre på eget ansvar.
GravtindenGravtinden
*11. Vandalsvikfjellet, Velfjord, Steggan, 323 moh.
Kjør FV 17 til Skillevika (Vegstasjonen). Ta av mot venstre og følg RV 76 mot Hommelstø/Tosbotn. Etter ca. 9 km (Stegan) finner man parkeringsplass og Fjelltrimskilt på høyre side. PS. Husk farlig utkjørsel.
VandalsvikfjelletVandalsvikfjellet
*12. Ramntind, Skille/Eide, 323 moh.
Kjør FV 17 til Skille. Ta av til venstre fra riksvegen mot Eide (skiltet). Etter ca. 2 km finner du Fjelltrimskiltet og P-plass.
Utsikt fra RamntindUtsikt fra Ramntind
*13. Tilremshatten (fra Skarsåsen), 315 moh.
Kjør FV 17 sørover, ca 1 km fra Mosheimkrysset, følg merker til parkering ca 300 meter fra Fylkesveien.
TilremshattenTilremshatten
*14. Guromannen Gåsheia, 312 moh.
Kjør FV 17 til Skillevika (Vegstasjonen). Ta av mot venstre og følg FV 76 mot Hommelstø/Tosbotn. Etter ca 3 km (Gåsheia) finner du P-plass ved Skihytta. Løype er merket og klopplagt fra andre siden av FV-17.
Guromannen Guromannen
*15. Ramntind, Sømna - Våg, 240 moh.
Kjør FV17 mot Vennesund – ca 42 km. Parkering ved Elvestad gård. Gå over bekken og følg skogsbilveien et stykke, før den svinger opp mot venstre og følg rødmerkene/stien mot toppen.
Ramntind, Sømna Ramntind, Sømna
*16. Vikerheia, Ytre Torget 120 moh.
Kjør FV 17 mot Torget. Følg skilting mot Ytre Torget. Ca 4 km fra krysset Indre/Ytre Torget ser du fjelltrimskiltet på høyre side. Det er viktig at man benytter kun anmerkede parkeringsplasser slik at annen trafikk ikke er hindret.
VikerheiaVikerheia

*) Topper særlig godt egnet for de aller yngste. Under elgjakta tar Fjelltrimmen pause på de steder der det bedrives jakt.Copyright © 2014. All Rights Reserved.