Lyskaster

Til kart/oversikt

Foto: Gunnar E Nilsen

Lyskastere var blitt en del av de tyske kystfortene i 1943. Størrelsen varierte fra 60 cm til 200 cm. Lyskasterne ble satt opp på Hestøya sør og på Salhus. Den siste ble senere flyttet til Mo (Salterneset). Det sies at denne kunne lyse til Vega. Det er tvilsomt om det har vært lyskaster oppe i Skarsåsen.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.