Kanon

Til kart oversikt

Foto: Gunnar E Nilsen

Her i Skarsåsen var det fire 15,5 cm kanoner (K 416 – fransk). Skudd-vidden var 17000 meter. Lengden på kanonrøret var 4,96 m. En felt-kanon fra 1. verdenskrig, 1917.
Som splintbeskyttelse ble det bygget en voll foran kanonen. Beredskaps-ammunisjonen skulle lagres 5-10 m fra. Ildsektorene ble malt på hus på Mosheim; og i sirkelen rundt kanonen ble det laget gradbue.
Kanonen som står her nå er en mindre tysk kanon.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.