Kommunikasjoner

Nærhet preger Brønnøy kommune, nærhet mellom innbyggerne. nærhet til natur. Og ikke minst til resten av verden

 

Flyplassen

Brønnøysund Lufthavn ligger 2 km Flyplassørøst for Brønnøysund sentrum. Flyplassen har daglig 22 bevegelser med fly både nordover og sørover, 35 min. til Trondheim og 45 minutter til Bodø.

 
TTS bussLandvert komminikasjon

Brønnøysund har landfast forbindelse til E6 via Tosenvegen (RV 76). Vegen Riksveg 17 går gjennom kommunen. Regionen har et godt utbygd kommunikasjonsnett som gjør det mulig å dagpendle inn til regionsenteret. Det er daglige bussruter til Sandnessjøen, Mosjøen, Grong og Namsos og daglige godsruter til Trondheim, Namsos og Mosjøen. Lokalt terminalselskap, med 25 biler, har t ransport over hele Europa

 


M.S Trollfjord ankommer BrønnøysundBåtforbildelser

I regi on en er kommunen Vega knyttet til regionsenteret med hurtigubåt. Rutene er tilpasset dagpendling til Brønnøysund og det øvrige rutenettet. I sjøverts kornmunikasjon ut av regionen er hurtigruta en nøkkelfaktor med daglige anløp på nord og sør. Brønnøysund havns beliggenhet, midt i indre hovedled, gjør den til en anløpshavn av vesentlig betydning.

Norges geografiske midtpunkt ligger to  kilometer syd for Brønnøysund
"Hurtigrutekaia" - et begrep i Brønnøysund - her sørgående om

   


Copyright © 2014. All Rights Reserved.