Helikopterbase

HelikopterbaseStortinget beslutet å legge helikopterbasen for letevirksomheten utenfor Nordland til Brønnøysund. Basen har fått en permanent utbygging i tilknytning til Brønnøysund Lufthavn som nå står foran utbygging. Rullebanen forlenges fra 1.000 til 2.000 meter.

 

Produksjonen ble igangsatt høsten 1997.

Etter mange års leting, ble det, 10. oktober 1990,funnet gass på blokk 6507/3 og i januar 1992 ble et betydelig oljefunn testet på blokk 6608/10, 20 milvest av Brønnøysund. Nornefeltet er ifølge foreløpige anslag, på størrelsenmed Draugen. I dag er områdene utenfor Helgeland et av de mest interessante på norsk sokkel.Brønnøysund står i sentrum for kommende års spennende virksomhet.

 

Her er det plass
Gårdsøya, 2,5 kilometer fra Brønnøysund sentrum,.med 130 dekar industriareale, 65 dekar ferdig opparbeidet. Alt i til knytning til ny sentralhavn med 100 meterbetongkai, 25 meters dybde ifront og med moderne havneterminal på 1.600 kvadrat-meter.Like ved, i Salhusmarka, opparbeidet industri område på 120dekar. Brønnøysund er godt forberedt på sitt naboskap med oljevirksomheten.

 

 

Sentralt i verden
Widerøes fly har 22 daglige bevegelser på Brønnøysund Lufthavn, ruter sør og nordover. Brønnøysund en baseby nært det meste. Alle veier fører til Brønnøysund,Kystriksveien, og Tosenveien med ferjefri forbindelse til E6 og jernbane.Hurtigruta har seilt her i 100 år.Du kommer deg fram i verden fra Brønnøysund.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.