Dypvannskai på Gårdsøya

 

Gårsdøya en drøy nautisk mil nordfor Brønnøysund sentrum, ligger en 100 meter lang dypvannskai med 2Dypvannskai på Gårdsøya5 meters dybde i front - om du skulle feriere i en riktig så stor båt... På kaiaer det et havnelager med 1600 kvadratmeter grunnflate. Dette omradet er primært beregnet på nyttetrafikk og industrivirksomhet, og er opparbeidet blant annet med tanke på fremtidig ojevirksomhet. Området er på hele 130 dekar, hvorav 65 dekar er ferdigplanert.Brønnøy Småbåtlags marina og klubbhus ligger på innsiden av Gårdsøya, Kommer du sør fra og skal dit, er det fornuftig å holde godt utfra staken som står i forlengelsen av Gårdsøya før du dreier inn mot Salhussundet. Her har det vært mange grunnstøtinger fordi staken står et stykke inn på under-vannsskjæret. De lokalebåtene går imidlertid på innsiden av dette skjæret.Se for øvrig sjøkart nr.488.
MS Albatros ved kai på GårdsøyaMS Albatros ved kai på Gårdsøya
   

 

 

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.