Fjellbjørk

Fjellbjørk eller arktisk bjørk tilhører bjørkeslekten. Den ble tidligere regnet som en egen art (Betula tortuosa), men blir nå klassifisert som en variant (Betula pubescens var czerepanovii) eller underart (Betula pubescens ssp. czerepanovii) av vanlig bjørk (dunbjørk). Vokser i fjellregionen i hele Sør-Norge, i Nord-Norge også i lavlandet.