Blokkebær

Foto: Gunnar E Nilsen

 

Blokkebær, eller skinntryte, er en dvergbusk som ligner mye på blåbær. I Norge er den upopulær ettersom bærene ikke smaker så godt som blåbær, selv om de er godt brukbare for eksempel til fruktsuppe. I Nord-Amerika, der blåbær mangler, blir derimot blokkebær plukket av indianerne. Denne svært lite krevende busken er meget vanlig i Norge, særlig på litt fattige myrer og i næringsfattig furuskog. Den går også høyt opp i fjellet, øverst oppe kryper den langs bakken og buskene er bare noen få centimeter høye, de kan likevel bære en god del bær.