Krekling

 

 Krekling (Empetrum nigrum) eller krøkebær er en liten.

Den trives typisk i myrområder, høyfjell og i gran- og furuskog. Fruktene er blåsorte "bær" (botanisk sett er de steinfrukter med mange "steiner" per frukt). Fruktene ("bærene") er spiselige, men fordi de er steinfruker er frøene omgitt av noe harde skall, og kreklingbær har vært mindre utnytta enn blåbær og tyttebær.

Planten sprer seg utover i tepper, 10-25 cm høye og med mørk grønn grunnfarge. Grener og stengler ligger nede eller bøyer seg litt oppover i endene. Bladene er små, glatte og typisk erikoide. Bladstillingen veksler mellom kransstilling og alternerende langs stengelen. De nyeste skuddene er litt rødaktige. Blomstene er små med dypt røde til purpurfarga kronblader og tre gulgrønne begerblad.