Krusetistel

 

Krusetistel (latin Carduus crispus), 80 cm høgt åkerugras i korgblomsterfamilien med vengekanta stenglar og greiner. Arten har raude blomsterkorger og frukter med hårfnokk.