Skogstorkenebbs

Foto: Gunnar E Nilsen

Skogstorkenebbslekta (Geranium) er en slekt i storkenebbfamilien. Karakteristisk for slekta er frukta som har gitt opphav til navnet (og hele familiens navn): Griffelen blir i frukt til en lang, stiv søyle som kan minne om storkens nebb. Ved basis av dette "nebbet" ligger de fem frøene inne i hvert sitt hylster. Dette hylsteret er sammenvokst med tynne spiler på "nebbet". Hos flere arter får disse spilene en indre spenning som bidrar til aktiv utkastelse av frøene når hylster rundt frøet plutselig løsner fra fruktas basis. Slik kan frøene spres flere meter fra planta.