Vendelrot

Foto: Gunnar E Nilsen

 

Vendelrot er ei urt i vendelrotfamilien. Arten si utbreiing ligg innanfor Europa. Planta vert kring 7 dm høg. Stengelen har krypande renningar. Bladet har grovtagga finnar og stort breitt endesmåblad. Blomstrar kring juli månad på våte stader og enger.

Foto: Gunnar E Nilsen