Stormarimjelle

Foto:Gunnar E Nilsen

 

Stormarimjelle (Melampyrum pratense) er en ettårig blomsterplante i marimjelleslekta (snylterotfamilien).
Stormarimjelle er 10-40 cm høy, har smale, lansettformede motsatte blad, og en blomsterstand i toppen av ca. 10-20 mm lange blekgule blomster. Stengelen kan være forgreinet. Blomstene står horisontalt rett ut fra stengelen, og den blomstrer i juni-august. Om høsten visner planten og svartner, mens neste års vekst sikres av frø som spres med maur.[1]
Stormarimjelle trives i kalkrik skog, i surt og skrint jordlag og på berg, myr, veikanter, fjellhei og innmark. Den er en halvparasitt som særlig finnes i kombinasjon med furu og blåbær.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.