Tiriltunge

Foto:Gunnar E Nilsen

 

Tiriltunge (Lotus corniculatus) er en staude i erteblomstfamilien, og er kommuneblomst i Fredrikstad kommune.
Tiriltunga har en nedliggende til oppstigende vekstform, og blir 5-20 cm høy, men stengelen kan bli 50 cm lang hvis den blir holdt oppe av andre vekster. Bladene er spredte og trekoblete, og har en eggformet utseende med en spiss tupp. Begge sider er glatte med en gressgrønn farge.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.