Gullris

 

Gullris er en av de vanligste korgplantene å treffe på i skog og mark i Norge. Den har omvendt lansettforma grunnblader og avlange, smalere stengelblader oppover langs stengelen. Gullris blir som regel rundt en halv meter høy, men den kan variere fra 5 cm til 1 meter. Korgsamlinga ("blomsterstanden") er en litt rotete, aksforma samling av de gule korger.
Gullris regnes i Norge for å ha to underarter, vanlig gullris (Solidago virgaurea ssp. virgaurea) og fjellgullris (Solidago virgaurea ssp. lapponica).[1] Imidlertid er disse ganske like av utseende, og skilles stort sett på at fjellgullris er mindre og vokser høgere til fjells.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.