Sagt om Torghatten

 

Petter Dass Petter Dass (1647-1707),

”Ved samme Land-Strekning og Klipper er sat En Fierding fra Brønøe den stoere Torghat, Som seer med usovendes Øye, Og aldrig saae Argus med sine saa klart, Alt havde han hundred til hundred bevart, Han sigted` og aldrig saa nøye; Og det er den Klippe med merkelig Top, Som haver for andre paasættet sin Kop En Hat udaf Kampen hin haarde; Hvorunder den haver sit Øye bereed, Som aldrig af Søvnen kand vorde forleed, Ey heller tillukket kand vorde: Thi GUd og Naturen saa dannet det har At midt giennem Klippen staaer aaben og bar Et Hul moxen rundt til at skue, Der skinner igiennem baad` Himmel og Dag, Der finde de  Fugle saa sikkert et Tag Og Geden saa roelig 
en Stue.”

    

 


Arne GarborgArne Garborg (1851-1924) 
fra Jæren skrev skildringer fra sine mange reiser. I ”Ei finneferd” (1905) heter det om Torghatten:
 
”Inn i berget kryp då me småtussane som best me vinn og vågar, mange av oss då. Fyrst bèr det nedyvi, og snart er me på botnen; der lyfter gråsteins- kvelven seg yvi oss som ein trollhimil; bergtekne er me no. Men snart bèr det uppyvi att; og me kravlar og kliv, til dess me stend i opningi på hi sida. Der ser vi me ut yvi eit øysprengt solglimande hav som ytst ute kvitnar saman med himilen. Herleg er utsyni; soleis må heimen sjå ut for gudar i sky. So me er i ljosheimen enno”

 
Henrik Scharling Henrik Scharling, dansk professor, 1865:

”… For å komme til Brønnøysund uten å bese Torghatten ville være det samme som å komme til København uten å  se Rundetårn eller til Rom uten å  se Paven. … Det var en deilig nordlandsk sommerkveld, den gyldne aftenhimmel og de rødlig glødende fjell rundt omkring speilet seg i det klare vann.  Det var som om vi rodde i et hav av  skinnende gull”

 

 Gustav Peter BlomGustav Peter Blom (1785-1869), ”Eidsvoldsmann” og amtmann, sier dette etter en reise gjennom Nordland i 1827:

”Helgeland er det for Naturskjønhed meest blottede District i Nordlandene, naar undteges Lofoten, hvor Tanken om Natur-Skjønhed ikke kan opstaae uden som Savn. …  Maleren, der med Henrykkelse dvæler ved Sogns og Hardangers Fjelde, hvis Top bedækkes af evig is, imedens deres Fod bekrandses af rige Frukthauger, vil forgjæves i Torghattens raa Steenmasse, skjønt dens gjennemborede Bug gjør den til et Natur Under, i de syv Søstres skyhøie Spidser eller i Lurøe-Fjeldets golde Top finde en Gjenstand, der skal friste hans Pensel. Alt er koldt og haardt, og man gruer ved at vende sig mod nord, …”

 

Fridtjof Nansen Fridtjof Nansen (1861-1930):

”Altid er den like vidunderlig denne seilasen langs Nordlandskysten. Den tar en mest sterkere for hver gang. … Torghattens runne, tunge jutulhode stiger over småøene, med hullet i pannen. Trolløiet glaner stivnet i dagen efter Lekamøen som flykter langt der i syd”

 
Kaare EspolinKaare Espolin Johnson (1907-1994): Billedkunstneren bodde her i distriktet i perioder. Hans lokalkunnskap kommer tydelig fram i bi
lder og tekst (1940): ”… Men i ryggen har de Torghatten. Kjære, trauste ”hatten”, du ser like gammelmannsaktig koselig ut fra alle de mangfoldige kanter jeg har tegnet deg. Og du skuffer ikke, du hatt. Jeg vet at du har forglemte og fordrømte småtjern og myrdrag, huler, ganger og skar i ditt merkverdige forunderlige hode. Jeg har vært overalt, oppå og inni deg. Du er en forsiktig og vis gammel herre, det beste har du gjemt bort og holdt for deg selv. Ditt store berømte turisthull er det minste ved deg. Fra din isse trodde jeg engang jeg så inn i himmelen. To regnbuer var det, en portal av farver fyldt av gulltåke over de syv søstre, snekledt i sol. Det var en stille prakt, …”

 

 
Kong ChulalongkornKong Chulalongkorn (1853-1910): I 1907 reiste kong Chulalonkorn av Siam langs kysten. Kongen skrev reisebrev til sin datter prinsesse Nibha Nobhadol. Kongen var forundret over det norske samfunnets likhetstenkning og sammenlignet  norsk natur med thailandske legender: ”Klokken 14, etter lunsj, stanset skipet ved Torghatten. … Dette er et fjell som i form av minner om en kvinners hatt som hun har på seg når hun går på torget eller markedet. … Det er mange legender og fantasier rundt fjellet, noe i likhet med ”Ta Mong Lai”- legenden vi har i Siam. … Da vi kom til nordsiden, så vi fjellet med et stort hull i midten, noe i likhet med Det gjennomhullede fjell i Pathalung. Men hullet i dette fjellet tok seg bedre ut, fordi det er nøyaktig i midten, både fra side til side og fra topp til bunn.”  

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.