Brønnøy kirker

Brønnøysund kirkeBrønnøy kirke er veldig gammel. Den ble bygd rund ca 1200. Den brandt etter et lyn nedslag i 1866, men ble bygd opp igjen i 1870. Men nå ser den jo nesten ny ut. Kirka har nettopp blitt restaurert.

De største
forandringene er at den har fått korsformen tilbake. Det er et hovedskip fra vest mot øst, ogto side skip motsør og mot nord.
Det er en gammel tradisjon at ingangen skulle være i vest og alteret i øst. I øst står sola opp og minner oss om at Jesus stod opp fra de døde på påskedag.


Døpefonten stod i gamledager ved ingangen for å vise at dåpen var inngangen til kirka.
Kirkerommet kalles for skipet. Det minner oss om at livet er en reise. Dåpen er starten på livet i kirka, og ved alteret får vi nattverd som er en forsmak på det himmelske måltidet.

I den nyrestaurerte kirka har vi også et sidealter. Over det henger et krusifiks som er det eldste vi har. Det er fra før reformasjonen.
I kirka har vi også to orgel.

 

 

Nøstvik kirkeNøstvik kirke

Velfjord kirke (Nøstvik kirke) er satt opp av laftet tømmer. Den sto ferdig i 1674, i kong Kristian den 5's regjeringstid. Biskop i Trondhjems Stift den gang var Erik Pontoppidan d.e.. Kirken ligger ved Sørfjorden.

På samme plass lå den tidligere kirke, 'Nøstvigens Korshus', som var en stavkirke. Beliggenheten var godt valgt med tanke på datidens viktigste transportmiddel: båten. Les mer


Copyright © 2014. All Rights Reserved.