NOEN TURMULIGHETER

Strompdal. Foto GenRute 1 Børjøra-Strompdalen -Lomsdalen 10 km. 4 timer. Delvis mer­ket.

Dette er den korteste turruta til Lomsdalen - selv om terrenget må sies å være forholdsvis tunggått. Til Børjøra trenger du båtskyss, noe som ofte lar seg ordne påf.eks. Nevernes. Fra den nedlagte gården in­nerst i fjorden går det kjerrevei fram til hengebrua over Tettingelva. Ved nordenden av Strompdalsfjellet går ruta opp lia, for så å følge Sæterdalen før den går over åsen ca 1 km fra Strompdalen. Vi fortsetter opp gjennom ura til Lomtjerna og Medheia. Vi anbefaler en avstikker borttil Medheiforsen. Etter fire nye, men lette km, er du i Lomsdalen (166 moh). Se kart

-Den virkelige og uvirkelige Lomsdalen...

Alternativ a: Langfjordøyra­ - Lappskadet(455moh) Lomsdalen 20 km. 7 timer.
Alternativ b:Langfjordøyra - Tettingsdalen - Børjøra 15 km. 5 timer.

 

Bjørnstokkfossen Foto: Gunnar E NilsenRute 2 Tosbotn - Breivatnan - Lomsdalen 19 km. 7 timer. Delvis merket.

I Tosbotn følges "skogsveien" opp fra Bekkevoll. Det er også mulig å gå opp Lesådalen fra Borkamo. Rutafølger vestsida av Bjørnstokkvatn, og fortsetter opp Bjørnstokkdalen til vannskillet (560 moh). På nordsida av øvre Bjørn-stokkvatn (370 moh) liggertradisjons­rike boplasshell-ere (10-15 plasser). Er det lite vatn i elvene, anbefaler vi deg å gå mellom øvre og midtre Breivatnan, øst for nedre Lappskardvatn og over Breivasselvaved utløpe av nedre Breivatn (288 moh). Er det derimot stor vassfø­ring, bør du gå østfor midtre og nedre Breivatn. Videre passeres vatn 310 før du skrår ned til, og går på nordsida av Lom-tjernan. Sti videre til Lomsdalen.

Alternativ a: Lomsdalen - Velfjordskardet (715 moh) - Eiterådalen  22 km. 7 timer.

 

Rute 3 Tosenveien - Jordbruvatnan- Elgvidd­vatnet-Breivasstind-Ne­dre Breivatn - Lomsdalen (eller Stompdalen) 32 km. 1-2 dager. Ikke merket.

Fra Tosenveien anbefaler vi at du går øst for Jordbruelva,opp kammen av Bienjenbaektie, over høyde 575 og forbi topp 912. Etter å ha fulgt øst­sidaavJordbruvatnan (962 moh), kommer du til  Lomsdalens kilder, før du passerer vatn 682 og 618 på turen ned til Elgviddvatnet (595 moh). Herfra er det mange rutealternativ,men vi anbefaler at du holder vestsida av vatnet og går i retning Guevtelsmehkie. Videre passeres høyde 702 før du dreier opp mot vatn 837. Her er det viktig at du behersker kart og kompass. Rett før du kommer til vatn 837 dreier du sørover og går opp bergryggen øst for en liten botnbre. Ved toppen av botnbreen dreier du opptil høyde 1092. Hvis du ikke vil benytte anledningen til åfå med deg Brønnøys høgeste topp - Breivasstinden (1224 moh), skrår du ned mellom Breivasstinden og Lauvasstinden, før du fortsetter ned til nedre Breivatn og Lomsdalen (eller Strompdalen).

Alernativ a: Tosbotn-Godvassdalen-Elgviddvatnet (595 moh) 14 km. 5 timer.
Alternativ b:Elgviddvatnet-Mosskarddalen-Eiterådalen 18 km. 6 timer.
Alternativ c: Elgviddvatnet-Grunnvassdalen-Lomsdalen 8,5 km. 4 timer. (juli,august og september).

Foto: Magnar SolbakkRute 4 Lomsdalen - Visttindan - Aursletta (Austerfjorden) 35 km,  1-2 dager.

En kan vanligvis vasse over elva ved Lomsdalsgården og følger Henriksdalen på østsida av elva. En passerer Henriksdalsvatnet (480 moh) og går dalsøkket i retning Visttindan (1239 moh). Selve tindebestigningen overlates til den enkeltes vurderingsevne. Fra foten av tindene (ca. 800 moh) går turen nord/vest mellom vann 670 - 655 og til nord/ østenden avAusterdalsvatnet (708moh). Vi fortsetter bortover Middagsfjellet og ned til Lakselwatnet. En følger den gamle veien langs vestsida av Lakselvvatnet. Deretter langs Storstraumen, Grannesvatnetog Straumen. Til/fra Aursletta er det daglig anløp av rutebåt. (Til/fra Austerfjorden er det vanligvis mulig å ordne privat skyss fra Bønå eller Aursletta).

 

Rute 5 Aursletta (Austerfjorden) - Børjedalen- Storbørja 23 km. 7 timer.

Aursletta har daglig anløp av rutebåt. Til eller fra Austerfjorden er det vanligvis mulig å ordne privat skyss fra Bønå eller Aursletta. Ruta går på sørvestsida av Straumen, Grannesvatnet og Storstraumen, og følger den gamle veien langs Lakselwatnet. Fra Lakselva følges Børjedalen - først på vestsida, forbi Laksmarkvatnet, deretter følges østsida av dalen. Fra/til Storbøja bør du avtale båtskyss.

 

 

 

RAusterfjorden. Foto Genuter 6 Austerfjorden - Svartvassheia - Eiterådalen 20 km. 7 timer. Merket.

Aursletta/Bønå har daglige anløp av rutebåt. Ruta går sørover Austerfjord-dalen,langs elva, forbi den vakre Fallforsen og gjennom Svarvass-skogen, skal du ned til Sæterelva, bør du dreie søroverfor å unngåendel småstup. Ole-Henriksdalselva, som kan være stri, passeres ved ved Svarttjern (177 moh). Fra tjernet følges fjellryggen opp Svartvassheia og videre i en slak bue mot topp 938, på kommunegrensa. Ruta passerer punkt 917, går nordøstover til høyde 692 før den dreier i sørøstlig retning mot Fjellskardelva som passeres ved høydepunkt 358. Stien følges forbi Skjørlægda skogstue, over Skjørlægd-elva på hengbru og videre ned til veien i Eiterådalen.