Indre Visten

faldfossenVistenvassdraget ligger nord for Lomsdalvassdraget, men ikke lenger unna enn at man går fra det ene til det andre området på en drøy dagsmarsj. Fra Lotusdalen kommer vi til Visten enten via Henriksdalen eller Børjedalen. Lomsdalsvassdraget og Visten er på mange måter forskjellige, men samtidig utfyller de hverandre både naturfaglig og opplevelsesmessig.

De fire store rovdyrene, som alle kan påtreffes i området, er avhengige av større sammenhengende områder. En tur til indre Visten bør kanskje begynne eller slutte iVistenfjorden. En fjord som både spennede og naturskjønn med sine bratte fjellsider og mange idylliske viker. Et eldorado for båtfolket.

Den innerste og trangeste delen av fjorden er en terskelfjord. En terskelfjord, som er enestående i forhold til at den så og si er uberørt av menneskelige inngrep. Bønåelva kommer i fra området nord-øst for Vistenfjorden. Bønådalen er dalen for de som er interessert i botanikk. Her finner vi nordgrensen for en rekke plantearter.

Oppover i hovedvassdraget finner vi nye særegne trekk ved dette naturområdet. Både nedre og øvre Lakselvvatn ligger nemlig under flomålet for sjøen. Man kan faktisk si at Vistenfjorden forlenges med nesten 5 km. ved flo sjø, og kan trafikeres med små båter. Dette danner et meget spesielt brakkvannsystem. De øverste 10 metrene er ferskvann, mens det under dette er brakkvann og nederst et sjikt med saltvann. En fisketur kan altså bli en særegen opplevelse. I det øverste ferskvannslaget biter ørreten. I salt­vannet lengre nedefinner man vannenes egen sildestamme.

Ut i øvre Lakselvvatn munner Sæterelva som har sine kilder sørvest for Visttindene (1239 moh.). Dette regnes som vassdragets hovedløp (16 km.) En vandring innover Sæterdalen for­går i en bred og flat dalbunn. De nederste delene domineres av myr og glissen barskog, og elva flyter rolig over lange strekninger, men brytes enkelte steder av kraftige stryk og store fosser, hvorav Faldfossen er størst.

Et stykke ovenfor Faldfossen kommer elva fra sør hvor den har sitt utløp fra nordre Vistvatn (470 moh.). Vistvatnene ligger ved foten av Visttindene og Vestmannen. Disse fjellene, som ligger i grenseområdet mellom Visten, Lomsdalen og Vefsn, har en spiss form som er særegen i dette området. Her dominerer et goldt fjellandskap med lite vegetasjon - kon­trasten til de frodige, kalkrike dalene er formi­dahPl.

et finnes ikke lenger fast bosetting langs vassdraget. Tidligere fantes gårdsbruk som Sætra, Laksmarka og Lakselva, som alle er fraflyttet etter siste verdenskrig. Ved disse stedene finnes mindre partier delvis igjenvokst kulturmark.