Visten 1942-1944

Fra Sjøbergmarsjen (Austerfjorden) Foto: G E Nilsen

Den 25 kilometer lange marsjen starter i Austerfjord i Visten, og ender i Eiterådalen i Vefsn. Men om noen ønsker å gå andre veien, fra Vefsn til Visten, er også det mulig.  se kart

Sjøbergmarsjen  er til minne om Kaptein Birger Sjøberg og hans menn. De var motstandfolk under krigen, og brukte denne ruta da de fraktet våpen og ammunisjon i krigsårene 1942-1944. Lederen kaptein Sjøberg, var en av 27 menn som ble skutt på en av disse toktene.

– Marsjdeltakerne blir fraktet til Austerfjord i Visten, med hurtigbåt på fredag kveld. Den går fra Vega, og anløper også Brønnøysund. I Visten kan de overnatte i telt til marsjstart på lørdag morgen. Det serveres rømmegrøt hos Bønå på Vistensida. I Vefsn vil ungdomslaget i Eiterådalen serverer lapskaus på samme kveld, for de som foretrekker å starte marsjen fra den sida. Det går også buss inn til Eiterådalen,  Marsjen er fremdeles aktuell, ikke minst historisk.

– Sjøbergmarsjen er vel så viktig i dag, som da den ble startet i 1984. Mellom annet er det mange ungdommer som ikke langer kjenner historien. Vi er heldige som lever i et fritt land, og derfor bør vi stoppe opp i hverdagen og søke kunnskap, mener Olaf Anton Marken.

Planen om en engelsk invasjon på Helgeland under 2. verdenskrig skulle realiseres ved at det ble mobilisert en illegal militær avdeling i det okkuperte området. Dette skulle gjøres ved at agenter, ammunisjon, våpen og utstyr ble smu­glet inn i distriktet og skulle gjøre alt klart til invasjonen kom. Det

Sjøbergmarsjen (Austerfjorden) Foto: G E Nilsen

var også viktig at det ble en organisert etterretningstjeneste som rapporterte tyske troppebevegelser m.v. Med dette som bakgrunn ble Visten, våren 1942, omgjort til et hemmelig våpenrede der bygdefolket mønstret på og bar sakene til fjells - til lager og baser. Strengt militærstrategisk var våpensmuglingen til Helgeland en alliert "genistrek". Sjøberg og hans menn (og andre motstansgrupper) bandt 300.000 tyskere i Norge. Disse tyskerne kunne derfor ikke true den allierte landgangen i Nord­Afrika (nov.1942) eller på Kanalkysten (juni 1944). Men det var utøverne og sivilbefolkningen på søndre Helgeland som måtte ta de hardeste takene og betale prisen for denne avledningsmanøvren.

Vi glemmer aldri de 35 nordmenn, de fleste fra tynt befolkede grender på Sør-Helgeland, som mistet livet. Kaptein Birger Sjøberg, som var lederfor dette motstandsarbeidet, var en av dem. Siden 1984 har det vært arrangert kaptein Sjøbergs minnemarsj.