Børjedalen

Ruter 6 Austerfjorden - Svartvassheia - Eiterådalen ("Kaptein Sjøbergs minnemarsj»)**20 km. 7 timer. Merket.

Aursletta/Bøna har daglige anløp av rutebåt. Ruta går sørover Austerfjorddalen, langs elva, forbi den vakre Fallforsen og gjennom Svarvassskogen. skal du ned til Sæterelva, bør du dreie søroverfor å unngå endel småstup. Ole-Henriksdalselva, som kan være stri , passeres ved ved Svarttjern ( 177 moh) .

Fra tjernet følges fjellryggen opp Svartvassheia og videre i en slak bue mot topp 938, på kommunegrensa. Ruta passerer punkt 917, går nordøstover til høyde 692 før den dreier i sørøstlig retning mot Fjellskardelva som passeres ved høydepunkt 358. Stien fø1ges forbi Skjølægda skogstue, over Skjørlægd-elva på hengbru og videre ned til veien i Eiterådalen.