Desember

Lørdag 8. des. 2012

b_950_950_0_00_images_Dagensbilde_IMG_3027.jpg

 Gamlet skolebygg  fra 1897

 

Det var i 1896 at byggingen av skolehuset startet i daværende Møllers gade, nåværende Storgata 10. Bygget var ferdig i 1897. Det var etter datidens standard et stort og flott bygg og fungerte som stedets skolehus helt til den nye folkeskolen ble tatt i bruk i 1924.

 Folkebiblioteket ble flyttet til 2. etasjen og skolerommene ble brukt til møtelokaler både av kommunen og forskjellige foreninger.  Huset ble dermed sentralt og nyttig for stedet i lang tid framover. Under krigen 1940 - 45, benyttet kommunen huset til reserveskolehus og i fredsdagene i 1945 hadde Hjemmestyrkene sitt hovedkvarter her. Senere er det brukt både av realskolen og framhaldsskolen og i slutten av 1950-årene var folkeskolens 1 - 3-klasse her på grunn av plassmangel i Folkeskolebygningen. Folkeskolens vaktmester etter krigen hadde leiligheten her inntil den ble overtatt av kommunens nytilsatte brannmester.

 Eiendommen ble i 1970-årene solgt til Evald Moe og er per dato (2007) restaurert og utleid til kirkekontorer.

 Kilde: Glimt av Brønnøysunds historie/Dagfinn Th. Arntzen/side 69/70 og 99/100, 186, 264, 268.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.