Desember

Torsdag 6. des. 2012

b_950_950_0_00_images_Dagensbilde_IMG_3002.jpg

 Gamle kinolokale 1947 – 1989 (bygget 1909)

 -Kjært barn har mange navn, heter det, og slik er det blitt med kulturhuset Forsamlingslokalet, sier Dagfinn Th. Arntzen i innledningen til en detaljert artikkel om huset i ”Blad av Brønnøy historie”.

 Fra huset ble bygget har folk i Brønnøysund gitt det forskjellige navn alt etter eier og bruksområder:

- Logelokalet, Godtemplarhuset, Avholdslokalet (1909 – 1920).
- Forsamlingshuset (1920 – 1930)
- Sangerlokalet (1930 – 1947)
- Kinolokalet (1947 – 1989)
- Og fra 1989 heter det Forsamlingslokalet.

I dagligtale er det mange som bruker et av de gamle navnene, alt etter egne opplevelser med huset.

Hvem som tegnet huset, vites ikke, men tømrer og sagbrukseier Edv. Tveraa i Mosjøen fikk oppdraget med å bygge det. Onsdag den 12. august 1909 ble den første tømmerstokken lagt på grunnmuren, og den 17. november samme år, sto Logelokalet ferdig til bruk. I 1917 påbygges det relativt store scenetilbygget med garderober på husets østside. I 1927 blir den opprinnelige hovedtrappa revet og erstattet av den halvrunde, støpte trappa som er i dag.

Brønnøysund Mannskor overtok huset i januar i 1931 og det ble nå kalt Sangerlokalet. Fra 1940 og ut krigen tar de tyske okkupasjonstroppene lokalet i bruk. Fra første januar 1947 overtok kommunen huset. Fra nå av ble huset kalt Kinolokalet. I 1989 gir Brønnøy kommunestyre sin prinsipielle tilslutning til at bygget kan restaureres med sikte på framtidig bruk som kulturhus og overfører det vederlagsfritt til AL Forsamlingslokalet BA, tomta fikk andelslaget feste.

Les hele historien om dette snart hundre år gamle huset, pluss en god del kulturhistorie, i:

”Blad av Brønnøy historie” 1994/Dagfinn Th. Arntzen, og i boka

Opplysningene ovenfor er hentet fra disse kildene.

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.