Desember

Mandag 3. des. 2012

b_950_950_0_00_images_Dagensbilde_IMG_2994.jpg

Brønnøy kirke

ligger i Brønnøy sokn i Sør-Helgeland prosti. Den er bygget i mur og ble oppførd i 1200. Kirken har korsplan . Kirken har vernestatus fredet. 

Arkitekt: H A Mosling (1870). 

Brønnøy kirke er en middelaldersk korskirke i upusset naturstein med tårn integrert i vestgavlen. Kirken brant i 1772 og deretter i 1866, da den ble truffet av lynet på julaften, men ble bygd opp igjen og innviet i 1870. Ved gjenoppbyggingen ble blant annet murene noe forhøyet, og det gamle koret revet.

Kirkens nåværende hovedform er etter H. A. Moslings tegninger fra 1868-70. Murene i østre og vestre korsarm er i hovedsak fra middelalderen, mens nordre korsarm er fra 1800 og søndre korsarm fra 1868-70. Over østre, nordre og søndre korsarm er det tønnehvelv. Det er gallerier i enden av nordre og søndre og langs hele vestveggen. Fyllingene i galleribrystningen er laget av Harald Sund i 1935.

Altertavlens omramming, med utskårne ornamenter og friskulptur, er laget av Markus Bertelsen i 1910. Alterbildet er malt av E. Ulving samme år og viser den oppstandne Kristus og Maria Magdalena ved den åpne graven. Den tidligere altertavlen, med Kristus malt grått i grått, er flyttet til hjørnet mellom østre og nordre korsarm. Den er malt av O. T. Holst etter Bertel Thorvaldsen. På prekestolen er det hvitmalte treskulpturer fra 1870, skåret av Ole Jacobsen Laulo, som også har laget døpefonten.

Kilder:
NIKUs kirkeregister
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993


Copyright © 2014. All Rights Reserved.